strona ""Pomóż mi"

Idź do spisu treści

Menu główne

w roku 2007

Zrealizowane programy
 

1. "Aktywny wypoczynek - samo zdrowie" - zorganizowanie aktywnych form wypoczynku szansą integracji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bytowskiego.  Program  miał na celu wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bytowskiego w procesie integracji społecznej oraz podniesienie poziomu funkcjonowania i jakości ich życia poprzez aktywny wypoczynek. W ramach programu zorganizowano wyjazd grupy osób niepełnosprawnych (39 wychowanków, 3 opiekunów i 3 wolontariuszy) na pływalnię do Parku Wodnego w Chojnicach. Dzieci i młodzież miały możliwość aktywnego i przyjemnego spędzenia czasu na pływalni, a dzięki temu również na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz zostały zmobilizowane do poszukiwania ciekawych form spędzania wolnego czasu.

2. "Sztuka niejedno na imię" - zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych oraz osób z różnymi dysfunkcjami poprzez udział w warsztatach artterapii. W warsztatach teatralnych i plastyczno - technicznych wzięło udział 40 osób, w tym 23 dziewczynki i 17 chłopców w wieku od 10 do 18 lat z terenu gminy Bytów. Były to osoby z różnymi dysfunkcjami - upośledzeniem umysłowym, ADHD, dysleksją, wadami wymowy. W ramach programu odbyły się 24 dwugodzinne spotkania, podczas których uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach dramowych, zajęciach prowadzonych metodą pedagogiki zabawy, ćwiczeniach oddechowych, różnych formach scenicznych, zdobywali umiejętności pracy w glinie i masie solnej, wykonywania przedmiotów dekoracyjnych i kart świątecznych, malowania obrazków, zdobienia przedmiotów codziennego użytku. Prezentacja dokonań i prac odbyła się podczas Targów "Pomysłowy Dobromir", konkursu recytatorskiego "Kaszuby malowane poezją" i sztuki teatralnej "Bajkowy pociąg".

3. "Ćwiczę, dotykam, poznaję - rozwijam się pełniej" - rehabilitacja psychoruchowa dzieci i młodzieży z terenu gminy Bytów. W programie wzięły udział dwie 20-osobowe grupy, podzielone ze względu na sprawność fizyczną i wiek. Odbyły się 24 dwugodzinne spotkania, podczas których osoby niepełnosprawne brały udział w zajęciach prowadzonych metodami pedagogiki zabawy, W. Sherborne i P. Dennisona, M. i Ch. Knill oraz muzykoterapii. Dało to możliwość stwarzania sytuacji, w których uczestnik może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony, korygować dysfunkcje rozwojowe, rozwijać przez ruch świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia jej z innymi ludźmi, a także nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Ponadto działanie to przyczyniło się do zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz usprawniło ich proces integracji społecznej.

4. "Gdzie sprawność, tam zdrowie" - aktywny wypoczynek szansą integracji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bytów. Program  miał na celu wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bytów w procesie integracji społecznej oraz podniesienie poziomu funkcjonowania i jakości ich życia poprzez aktywnych wypoczynek. W ramach programu zorganizowano 3 wyjazdy na pływalnię Parku Wodnego w Chojnicach. Udział w projekcie wzięły trzy 30-osobowe grupy osób niepełnosprawnych w wieku szkolnym, pochodzące z terenu gminy Bytów. Każdej grupie osób niepełnosprawnych towarzyszyło 3 opiekunów oraz 3 wolontariuszy. Wszystkie niepełnosprawne osoby pochodziły z rodzin o niskim statusie materialnym. Dzieci i młodzież miały możliwość aktywnego i przyjemnego spędzenia czasu na pływalni i dzięki temu miały szansę na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz zostały zmobilizowane do poszukiwania ciekawych form spędzania wolnego czasu.

5. Targi Prac Dziecięcych "Pomysłowy Dobromir" są cykliczną imprezą rangi wojewódzkiej. W roku 2007 uczestniczyło w nich 180 osób niepełnosprawnych z 19 placówek z terenu województwa pomorskiego: 10 ośrodków szkolno - wychowawczych, 4 środowiskowych domów samopomocy i 5 warsztatów terapii zajęciowej. Podczas Targów młodzi artyści mieli możliwość prezentacji wykonanych przez siebie prac plastycznych takich jak: rysunki na szkle, malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika, haft oraz prac technicznych i przestrzennych, ozdób i upominków świątecznych. Targi połączone były z kiermaszem prac, na który zaproszono uczniów bytowskich szkół i przedszkoli oraz mieszkańców. Dzieci i młodzież miały  możliwość pozyskania środków finansowych na zakup materiałów do kolejnych projektów, a sprzedaż prac sprawiała im wielką radość i dawała ogromną satysfakcję. Udział w Targach był także dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych szansą na integrację ze społecznością lokalną oraz kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego