strona ""Pomóż mi"

Idź do spisu treści

Menu główne

w roku 2016

Zrealizowane programy

Sprawozdanie merytoryczne z działań
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” w Bytowie
w roku 2016


W 2016 roku w ramach działań statutowych zrealizowano następujące programy:


1. XVII Wojewódzkie  Targi Prac Dziecięcych „Pomysłowy Dobromir”.
W imprezie integracyjnej wzięło udział ok. 200 osób niepełnosprawnych z 25 placówek z województwa pomorskiego. Młodzi artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych oraz nawiązania nowych kontaktów. Targi były doskonałą okazją do promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych wśrodowisku, a także wzmacniania ich własnego poczucia wartości.

2.Uczymy, bawimy, wspieramy” prowadzenie świetlic opiekuńczo specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w Bytowie, Niezabyszewie i Gostkowie”.
W ramach programu prowadzone były zajęcia opiekuńczo wychowawcze z terapii dla 90 osób -  dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych i z różnymi dysfunkcjami z (30 osób), Niezabyszewa (20 osób), Gostkowa (20 osób) i Pomyska Wielkiego (20ób), które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych alkoholizmem i/lub patologiami.
Prowadzone zajęcia miały na celu rozwój zainteresowań, zagospodarowanie czasu wolnego oraz wyrównywanie deficytów edukacyjnych i rozwojowych. Ponadto odbywały się zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne.

3. „Na zdrowy start” - program rehabilitacji psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych z Gminy Bytów.

W programie wzięło udział 20 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami z terenu gminy Bytów. Zajęcia prowadzone były metodami Ruchu Rozwijającego W. pedagogiki zabawy, muzykoterapii, metodą M i Ch Knill, a wzbogacone były elementami kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona. Zabawy ruchowe przeplatane były aktywnościami plastycznymi.

4. „Z rękodziełem w tle” - zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych  poprzez udział w warsztatach arteterapii oraz upowszechnianie ich twórczości.
W projekcie wzięło udział 15 osób - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Zajęcia były realizowane poprzez warsztaty plastyczno-techniczne, podczas których uczestnicy zapoznali się z tradycjami i rękodziełem Kaszub i innych regionów Polski, wykonując różne prace plastyczne i techniczne.

5. Ze szkolnej sceny” - prowadzenie edukacji teatralnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
Uczestnikami programu było 15 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów. Podczas warsztatów teatralnych uczestnicy mieli możliwość zetknięcia się ze sztuką w różnych jej formach, rozwijali wyobraźnię i kreatywność, prezentowały swoje umiejętności podczas konkursów i przeglądów.

6. „Trzeźwy umysł zdrowy umysł” program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rówieśniczej.
Około 160 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Bytów wzięło udział w spotkaniach profilaktycznych i które miały na celu wzrost świadomości i czym jest agresja i oraz pokazały sposoby radzenia sobie z nią i jej unikania. Uczestnicy doskonalili techniki asertywne i umiejętność świadomego dokonywania wyborów, ponadto wdrażani byli do podejmowania zachowań społeczne akceptowanych.

7. „Dzień integracji”
organizacja festynu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i pełnosprawnych rówieśników oraz ich rodzin.  
Głównym celem programu było zaproponowanie dzieciom i młodzieży ze szkół Powiatu Bytowskiego aktywnego udziału w imprezie integracyjnej, co dało szansę na zmniejszenie izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku poprzez spotkanie podczas zabawy ze zdrowymi rówieśnikami. Ponadto było okazją do wymiany informacji pomiędzy rodzicami, a mogli skonsultować między sobą metody prowadzenia zajęć i rewalidacji.

8. „Oddaj się pasji, a nie nałogom” organizacja profilaktycznego konkursu prac  dzieci iłodzieży z terenu Powiatu Bytowskiego, promującego zdrowy tryb życia.
Celem programu było zaproponowanie uczniom szkół podstawowych i z Powiatu Bytowskiego udziału w konkursie plastycznym o charakterze prewencyjnym, dotyczącym zdrowego trybu życia. Podczas przygotowywania prac plastycznych uczestnicy mieli możliwość uzyskania i pogłębienia wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia. Do konkursu zgłoszono 200 prac indywidualnych i zbiorowych z 22 placówek, zórych wykonano wystawę pokonkursową.

9. „Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach”.
W ramach programu została utworzona 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, pochodzących z terenu Gminy Bytów. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach rekreacyjno sportowych  oraz w wycieczce do Olsztyna, w czasie której uczestnicy m.in. zwiedzili Planetarium i wzięli udział w projekcji pt. „Słońce, Ziemia i Księżyc”, zwiedzili Muzeum Warmii i Mazur oraz uczestniczyli w zabawie „Szpieg” - były to zajęcia związane z poznaniem życia Mikołaja Kopernika. Zapoznali się też z lokalnymi zwyczajami świątecznymi oraz wykonywali ozdoby świąteczne.

1
0. „Wielkanocne palmy i pisanki” organizacja integracyjnego konkursu edukacyjnego dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Bytów.
W konkursie wzięli udział uczniowie z kilkunastu szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Bytów. Dzieci i młodzież przygotowały prace plastyczno techniczne związane ze świętami Wielkiej Nocy w 3 kategoriach wiekowych i tematycznych: palma, pisanka, kartka świąteczna, ozdoba. Do konkursu zgłoszono 460 prac indywidualnych i zbiorowych.  Nagrodzono  78 a wyróżniono 120 uczestników.

11. „EEG Biofeedback” program neuroterapii dla dzieci niepełnosprawnych.
W
terapii EEG Biofeedback udział wzięło czworo dzieci niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami psychosomatycznymi, dla których po zakwalifikowaniu do programu zostały opracowane indywidualne protokoły naprawcze z wykorzystaniem testów i badań  psychologicznych i pedagogicznych oraz  wyników badań medycznych. Każde dziecko wzięło udział w 20 sesjach terapeutycznych.

12. „Krok po kroku”- specjalistyczne oddziaływania w procesie rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością  metodą integracji sensorycznej.
W ramach programu 7 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 2 do 13 lat z terenu  gminy Bytów uczestniczyło w specjalistycznych zajęciach prowadzonych metodą integracji sensorycznej. Z każdym uczestnikiem wypracowano dziesięć godzin indywidualnej terapii, której głównym celem było usprawnianie pod względem ruchowym, oraz poznawczym, odwrażliwianie lub dowrażliwianie na poszczególne bodźce sensoryczne, według indywidualnych potrzeb.

13. „Pływać każdy może pływanie zdrowy styl życia wspomoże
W ramach projektu zorganizowano 3 wyjścia do Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w każdorazowo dla 25 uczestników. W pobytu na basenie młodszym uczestnikom zapewniono zabawy zorganizowane pod okiem trenerów i ratowników. Starsze, sprawniejsze osoby doskonaliły umiejętność pływania. Dzięki tym zajęciom dzieci i młodzież niepełnosprawne mogły uczestniczyć w formie rekreacji i wypoczynku, a przez to i życiu społecznym.

14. „Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach” -  program popularyzacji turystyki i wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w zajęciach turystyczno krajoznawczych i Odbyły się 2 rajdy rowerowe (ścieżkami Rzepnicy do Jeziora Jeleń i bytowskich Jezior Lobeliowych) i 2 piesze (ścieżką przyrodniczą „Szlak Jezior Lobeliowych” i zimowy rajd pieszy dawnym nasypem kolejowym) oraz rajd pieszy.

15. „Kaszubskie bajania” kaszubska tradycja i kultura oczami młodych.
W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w warsztatach tworzenia kaszubskich bajek metodą animacji poklatkowej. Podczas warsztatów uczestnicy pogłębiali wiedzę o własnym regionie, języku i kulturze kaszubskiej poprzez poznawanie tekstów  kaszubskich, a następnie poprzez tworzenie na ich podstawie filmików metodą animacji poklatkowej. Uczestnicy rozwijali też kompetencje związane z technologią informacyjną poprzez wykonanie zdjęć urządzeniami mobilnymi, ich obróbkę, import do programu komputerowego, opracowanie w Windows Movie Maker oraz publikację filmów na stronie YouTube.

16. „Tańczące cukierki” prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego realizowanego podczas warsztatów tańca kaszubskiego.

W ramach projektu 10 osób niepełnosprawnych wzięło udział w warsztatach tańca kaszubskiego. Podczas warsztatów uczestnicy nabywali i doskonalili umiejętność tańca kaszubskiego i piosenki kaszubskiej, a także pogłębiali wiedzę o własnym regionie i kulturze kaszubskiej. Mieli też możliwość zaprezentowania nabytych umiejętności przed szerszą publicznością, m.in. biorąc udział w VII Pomorskich Spotkaniach Tanecznych w Gdyni,  XXIV Powiatowym Przeglądzie Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży w Bytowie oraz podczas występów dla podopiecznych zaprzyjaźnionych placówek i instytucji takich jak bytowskie przedszkola czy  Dom Pomocy Społecznej w Parchowie, a także w programu wymiany polsko niemieckiej dla grupy uczniów z Hagen i Rugii.

17. „Nie bądź zielony w tematyce autyzmu. W kwietniu bądź niebieski” - I Dzień Świadomości Autyzmu.
W ramach projektu odbyły się wykłady dla rodziców pt.: „Trening Globalny wyrównywanie szans edukacyjnych”, warsztaty dla dzieci i rodziców „Trening Globalny strategia wspomagania rozwoju” a także warsztaty dla nauczycieli „Trzy kroki koncepcji wspierania rozwoju przez Trening Globalny”.  Zebrani uczestniczyli również wykładzie „Leczenie poza oczywistym” i mieli możliwość uzyskania bezpłatnych porad między innymi u logopedy, psychologa, terapeuty behawioralnego, terapeuty biofeedback, czy terapeuty z zakresu komunikacji alternatywnej. W ramach obchodów placówka przyłączyła się do globalnej akcji „Zaświeć się na niebiesko dla Autyzmu” od piątku 1 kwietnia do niedzieli 3 kwietnia, na znak solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem, budynek SOSW został podświetlony na niebiesko

18.  
Pozyskanie pomocy rzeczowej w postaci artykułów spożywczych z Banku Żywności w i dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz uczestnikom świetlic opiekuńczo wychowawczych, podopiecznym Stowarzyszenia znajdującym się w sytuacji materialnej.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego